Spoločnosť Metaboli Med s.r.o. bola založená na Slovensku v roku 2012 ako exkluzívny partner škandinávskej farmaceutickej spoločnosti POA Pharma Scandinavia AB. POA Pharma Scandinavia AB má bohaté skúsenosti vo farmaceutickom priemysle nielen v oblasti dedičných metabolických porúch, ale úspešne pôsobí aj v oblasti dermatológie, neurológie, gastroenterológie, urológie, starostlivosti o ženy a v ďalších oblastiach.

Metaboli Med s.r.o.POA Pharma Scandinavia AB kladie veľký dôraz na kvalitu produktov a použitých surovín, techniku spracovania, ekológiu a ďalšie aspekty príznačné pre škandinávske krajiny. Ako rýchlo sa rozrastajúca spoločnosť pôsobí už v mnohých ďalších krajinách ako je Nórsko, Švédsko, Dánsko, Holandsko, ČR, Austrália, Kanada alebo USA.

Metaboli Med s.r.o. je hrdým partnerom spoločnosti POA Pharma Scandinavia AB v Slovenskej republike. Spoločnosť bola založená s cieľom poskytovať kvalitné prípravky (potraviny na osobitné medicínske účely) našim pacientom s dedičnými metabolickými poruchami, prevažne s PKU. V roku 2018 sme oblasť nášho pôsobenia rozšírili o ďalšie vzácnu metabolickú poruchu s názvom tyrozinémia.

Teší nás, že môžeme zastupovať takú kvalitnú spoločnosť a ponúkať tak našim pacientom inovatívne a vysoko cenené produkty, na ktoré sa môžu spoľahnúť po celý život.

Našou inšpiráciou v ďalšom rozvoji ste pre nás Vy a preto sa aj náš úspech meria mierou Vašej spokojnosti. Chceme pracovať pre Váš lepší život a ponúkať Vám nová zaujímavá riešenia.